Dostępność dla niepełnosprawnych

Teatr Dormana jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Siedziba Teatru wyposażona jest w podjazdy oraz windę umożliwiającą poruszanie się po terenie foyer, kawiarni i widowni na wózku inwalidzkim.

Na widowni znajdują się miejsca przeznaczone do ustawienia wózka podczas oglądania spektaklu. Na parterze Teatru znajduje się przestronna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.