Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ I ADRESEM PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego" w obiekcie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "TEATR", ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno

Dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych" w obiekcie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GAMUZ J.P. GACKA SPÓŁA JAWNA, 40-133 Katowice, ul. Alfonsa Górnika 9A.

Dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: ZamPublU p.o. dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana publikuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w środę, dnia 2 października 2019 r. w postępowaniu na "Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego". Dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: ZamPublU p.o. dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana publikuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w środę, dnia 2 października 2019 r. w postępowaniu na "Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych". Dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
p.o. Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie informuje, że dn. 24.09.2019 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie o nazwie " Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Przebudowa parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
p.o. Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie informuje, że dn. 24.09.2019 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie o nazwie " Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Przebudowa parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
NNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Przyłącze instalacji zasilania w obiekcie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy VOLTAR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 32, 43 – 100 Tychy.

Dokument można znaleźć tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: ZamPublU dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana publikuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w piątek, dnia 5 października 2018 r. w postępowaniu na „Przyłącze instalacji zasilania w obiekcie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie”. Dokument można znaleźć tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
Dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie informuje, że dn. 20.09.2018 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie o nazwie "Przyłącze instalacji zasilania w obiekcie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.