Polityka prywatności

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, wydawca strony internetowej teatr.bedzin.pl dba o ochronę Państwa prywatności. Podawane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Mają Państwo pełny dostęp do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Teatr Dzieci Zagłębia jedynie w ramach świadczenia usług, o których mowa na stronie internetowej, w tym przede wszystkim sprzedaży biletów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Dzieci Zagłębia z siedzibą Będzinie 42-500, ulica teatralna 4, REGON 000279373, NIP 6251003329.

Informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo pisząc na adres mailowy: dyrekcja@teatr.bedzin.pl Informujemy jednocześnie, że mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystając ze strony teatr.bedzin.pl akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.